18/02/2019

Woerdense scholieren tekenen voor vrede

Al meerdere jaren organiseert Lions International wereldwijd tekenwedstrijden voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen en brugklassen van het middelbaar onderwijs op het thema VREDE. Dit jaar was de opdracht: AARDIG ZIJN HELPT.

Lions Club Woerden heeft dit jaar de tekenwedstrijd georganiseerd met de Johan Frisoschool, de R. de Jagerschool en de brugklassen van het Minkema College en Kalsbeek College. In totaal zijn in Woerden ruim 700 tekeningen gemaakt. Per school heeft een vakjury 3 winnaars aangewezen.

Een secundair, maar niet minder belangrijk doel is dat er voor de leerlingen naast het tekenen ook gelegenheid ontstaat om onderling en samen met de leerkrachten te spreken en discussiëren over de vrede.

In de week van zaterdag 23 februari t/m zaterdag 2 maart 2019 worden van alle deelnemende scholen de mooiste tekeningen geëxposeerd in de Bibliotheek aan de Meulmansweg te Woerden.

Maandag 4 maart 2019 zal burgemeester Molkenboer in het Stadhuis om 18:45 uur de prijzen uitreiken aan de winnaars en winnaressen van de wedstrijd.

Publieksprijs

Tijdens de tentoonstelling is er voor het publiek gelegenheid een stem uit te brengen op de mooiste van alle tekeningen, die uiteraard anoniem worden geëxposeerd. Bezoekers kunnen hun stem uitbrengen door middel van stembiljetten.

Burgemeester Victor Molkenboer reikt een winnaarsprijs uit