22/10/2017

boterletterTijdens de huishoudelijke vergadering van september is het startschot gegeven voor de traditionele verkoopactie van boterletters. De commissie heeft besloten 'alles bij het oude te laten' omdat het concept zich al jaren heeft bewezen. De lijsten met eerder klanten zijn verspreid en de informatie voor de actie 2017 is met alle leden gedeeld.

 

Als u in een van de voorgaande jaren bij onze club boterletters hebt afgenomen, wordt u als het goed is door een lid van onze club benaderd met de vraag of u ook nu weer gebruik wilt maken van ons aantrekkelijk aanbod. Mocht u zelf contact met de Lionsclub Woerden willen opnemen m.b.t. deze actie, dan doet u dat eenvoudig door het sturen van een email aan onze secretaris.

 

Voor diegenen die nog niet eerder kennis hebben kunnen maken met onze boterletters, de kwaliteit is uitmuntend en de prijs schappelijk. Naast de bekende letter kunt u ook boterstaven en chocoladeletters bestellen. Alle betreffende informatie vindt u op ons bestelformulier, dat u eveneens bij de secretaris kunt opvragen.

 

Wij rekenen op een zeer goede opbrengst voor deze traditionele actie. Helpt u ons?