Het door Wouter Verboon, president in het Lionsjaar 2018-19, aan de club voorgestelde jaarthema van de LC Woerden luidt:

Samen kijken

Het jaardoel waar alle leden van onze club in hetzelfde Lionsjaar collectief de schouders onder willen zetten, is:

 

Stichting De Mantelmeeuw

 

Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg in Woerden

Veel gebeurtenissen in het leven zijn goed voor te bereiden, maar het is soms niet makkelijk om een beeld te krijgen van de laatste fase van een mensenleven. Zo’n periode kan veel emoties met zich mee brengen en ook veel vragen en wensen oproepen.  

U kunt bij De Mantelmeeuw terecht voor ondersteuning THUIS of in het HOSPICE tijdens de laatste fase van het leven. Daar wordt hulp geboden door deskundige vrijwilligers.

Meer informatie over Stichting De Mantelmeeuw vindt u op hun eigen website, bereikbaar via deze LINK>>