23/06/2016

Tijdens de bestuursoverdracht 2016, die op 21 juni jl. plaatsvond, nam president Alexander van den Berg afscheid. Hij wordt opgevolgd door Bert Boer, die in 2016-2017 de Lionsclub Woerden mag leiden.In zijn inaugurele speech ging Bert in op de plannen voor het komend jaar. Daarbij is ruimte voor traditionele activiteiten, zoals de boterletteractie en de vredesposterwedstrijd, maar ook voor nieuwe uitdagingen. Daarbij valt vooral het dubbelconcert dat Jostiband in maart 2017 zal verzorgen op. Maar ook aan buitenactiveiten zoals wilgen knotten en peren plukken is gedacht.

Naat deze activiteten maakte Bert ook het jaardoel 2016-2017 bekend. Dit jaar weer een typisch Woerdens doel: Stichting Landgoed Bredius. Uit het spontane applaus werd het enthousiasme van de club duidelijk: we gaan er met z'n allen voor!